Wat je ook meegemaakt hebt, jij bent gemaakt om echt te leven. Het is mogelijk om echt je leven te beleven. Zonder dat je klein gehouden wordt of neergedrukt wordt door dat wat je hebt meegemaakt. Gebeurtenissen uit je verleden, ze vormen jou. De manier waarop je hiermee omging, geeft waardevolle informatie over wie jij bent.

Levensgebieden:

Volwassenen die zijn opgegroeid in een KOPP gezin (KOPP = Kind van Ouder met Psychische Problemen) ervaren vaker veel moeite in het volwassen leven. Dit kan op verschillende gebieden:

Ouderschap
Kan als ingewikkeld en extra kwetsbaar ervaren worden doordat er geen functioneel voorbeeld aanwezig was. Ook kan er een bepaalde angst meespelen dat je zelf ook psychisch ziek wordt of bent.
Relaties en hechting
Kan moeilijk zijn wanneer gevoelens vanuit je KOPP gezin naar boven komen. Waarin vaak verstoorde relaties aanwezig waren. Dit heeft invloed op huidige relaties/vriendschappen en hechting.
Angst
Door gebrek aan onvoorwaardelijke acceptatie durf je mogelijk niet meer te vertrouwen op je eigen gedachten en gevoelens. Mogelijk kan het zijn dat je bang bent dat je zelf ook psychisch ziek wordt of bent.
Zelfbeeld
Kan negatief of minderwaardig zijn geworden door schaamte en schuldgevoel.
Emotie regulatie
Doordat er geen ruimte was, of geen begeleiding, kan het zijn dat je niet geleerd hebt hoe je om kan gaan met emoties. Vaak ontbrak hiervoor ook een functionerend voorbeeld.
Grenzen
Omdat grenzen niet aangeleerd zijn, ontbraken of telkens verschoven kan het moeilijk zijn om je grenzen te erkennen, accepteren en deze te bewaken.
Assertiviteit
Wanneer je opgroeit in een KOPP gezin is er meestal sprake van dat jij je sub assertief (onderdanig) of agressief (gewelddadig) bent gaan opstellen om te overleven. Het is lastig om op te komen voor jezelf, op een manier waarbij je tegelijk de ander, en jezelf, respecteert.

Overleven:

Maar ook op andere gebieden kan het voorkomen dat er op volwassen leeftijd tegen problemen aangelopen wordt. Mede door de rollen die in het gezin opgenomen werden, om te kunnen overleven. Wanneer het overleven niet meer nodig is, vaak in het volwassen leven, waarin je zelf regie hebt, kan de rol die je had nog opspelen en belemmeren. Juist dan zorgen die overlevingspatronen ervoor dat je emotioneel niet volwassen kan worden. Dat maakt het ingewikkeld en soms ook erg kwetsbaar. Het kan zelfs nog voelen alsof je nog steeds aan het overleven bent.

Er is een weg uit deze overlevingsmodus en uit de gevolgen die leven in een KOPP gezin met zich meebracht. Ook voor jou is het mogelijk om volop en echt in het leven te kunnen staan zoals jij bedoelt bent.

Hierdoor is het mogelijk dat jij de positieve schakel wordt tussen de generaties!

Echt-leven:

Wil jij echt leven? Zonder dat je nog gebonden bent aan, of neergedrukt wordt door, ervaringen of overtuigingen vanuit je verleden? Je bent al tot hier gekomen in je leven! Je hebt het overleefd. Maar hoe nu verder? Als coach en ervaringsdeskundige wil ik graag samen met jou zoeken naar wat voor jou echt leven inhoudt.

Neem vrijblijvend contact met mij op

 

Respect    Vertrouwen     Echtheid     Aandacht     Christelijke grondslag