Opgroeien in een KOPP gezin

Een KOPP gezin, is een gezin waarbij één, of beide ouders, psychisch ziek zijn. Steeds meer kinderen groeien op in een gezin met psychische problemen bij de ouders. Het aantal burn outs, depressies en angstoornissen blijft groeien.  Dit zorgt ervoor dat er steeds meer kinderen toch wel anders opgroeien. Want… Opgroeien in een KOPP gezin? Dat doet iets met je als kind.

Afbeeldingsresultaat voor KOPP kind

Overleven ook buiten het KOPP gezin

Niet altijd loop je (al) klem in je jeugd, met overlevingsstrategieën en een innerlijke veerkracht en doorzettingsvermogen kan je ver komen. De meeste KOPP kinderen leven, ongezien, achter verschillende voordeuren. Toch kan het zijn, dat nu je ouder bent geworden je opmerkt dat je niet altijd reageert zoals bij jou past. Het volwassen leven kan op verschillende gebieden, door verschillende oorzaken, moeilijk(er) zijn.  Het kan confronterend zijn wanneer je in ziet dat je, soms toch al moeilijke jeugd, er ook nog voor zorgt dat het nu nog steeds lastig is. Nu je misschien al(lang) het gezin verlaten hebt en op eigen benen staat.

 

Je had als kind geen keuze, en mogelijk gebeurde er van alles, wat je als kind nog niet begreep. En nu zit je met overlevingsstrategieën, die ooit heel goed hielpen, maar nu je leven belemmeren en beïnvloeden. Het voelt alsof jij met nog de brokstukken zit van wat er speelde in jullie gezin. Veel kinderen stoppen ook hun emoties weg. Misschien jij ook wel als kind.  Er was geen ruimte voor jouw pijn, verdriet of je woede. Alle hulp ging, naar je ouder(s)… Door omstandigheden die voorvallen wordt er ook vaak een beroep op jou als kind gedaan op een manier waarvoor jij nog niet de vaardigheden bezat. Was er nog voldoende ruimte voor jou om kind te kunnen zijn?

De kracht van een kind

En als kind heb je hele bijzondere talenten: Je wilt niet tot last zijn, je voelt veel aan, je bent loyaal aan je ouders en je hebt je ouders lief.  Een ander talent is dat je jouw gevoelens negeert of weg stopt. Hierdoor kan je namelijk door leven. Als kind moet je verder… Het is dan ook heel belangrijk om je gevoelens te gaan uiten. Ook om je gevoelens niet telkens opzij te schuiven. Maar naar ze te leren luisteren. Wat voel jij? Jou gevoel kan namelijk aangeven wat jij, specifiek, nu nodig hebt. Zodat je goed voor jezelf kan zorgen, je grenzen kan ontdekken en beschermen en zodat je kan zijn wie jij werkelijk bent!

Afgelopen week heb ik een filmpje gemaakt over opgroeien in een KOPP gezin. Heb jij deze al bekeken? Hieronder zal ik deze nogmaals plaatsen. In dit filmpje leg ik uit welke rollen je als KOPP kind op je genomen kan hebben. Het is erg belangrijk dat deze, met liefde (!) ontmanteld worden.

 

Gebieden waar je moeite kan (!) ervaren

Het is mijn bedoeling om over meerdere onderwerpen filmpjes online te gaan zetten. Vooral over de volgende gebieden:

Ouderschap
Kan als ingewikkeld en extra kwetsbaar ervaren worden doordat er geen functioneel voorbeeld aanwezig was. Ook kan er een bepaalde angst meespelen dat je zelf ook psychisch ziek wordt of bent.
Relaties en hechting
Kan moeilijk zijn wanneer gevoelens vanuit je KOPP gezin naar boven komen. Waarin vaak verstoorde relaties aanwezig waren. Dit heeft invloed op huidige relaties/vriendschappen en hechting.
Angst
Door gebrek aan onvoorwaardelijke acceptatie durf je mogelijk niet meer te vertrouwen op je eigen gedachten en gevoelens. Mogelijk kan het zijn dat je bang bent dat je zelf ook psychisch ziek wordt of bent.
Zelfbeeld
Kan negatief of minderwaardig zijn geworden door schaamte en schuldgevoel.
Emotie regulatie
Doordat er geen ruimte was, of geen begeleiding, kan het zijn dat je niet geleerd hebt hoe je om kan gaan met emoties. Vaak ontbrak hiervoor ook een functionerend voorbeeld.
Grenzen
Omdat grenzen niet aangeleerd zijn, ontbraken of telkens verschoven kan het moeilijk zijn om je grenzen te erkennen, accepteren en deze te bewaken.
Assertiviteit
Wanneer je opgroeit in een KOPP gezin is er meestal sprake van dat jij je sub assertief (onderdanig) of agressief (gewelddadig) bent gaan opstellen om te overleven. Het is lastig om op te komen voor jezelf, op een manier waarbij je tegelijk de ander, en jezelf, respecteert.

Maar nu een vraag aan jou: Over welk onderwerp zou jij graag nog een filmpje willen zien? Je kan het als reactie hieronder achterlaten.

Je kan ook altijd contact met mij opnemen:  Neem vrijblijvend contact met mij op

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *